Trabjerggård søger pædagogfaglig teamleder. Bosted beliggende v. Tørring.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Trabjerggård søger en pædagogfaglig teamleder, der både trives i et selvstændigt ledelsesrum men som også er interesseret i at indgå i et tværfagligt ledelsesteam bestående af institutionsleder, afd. leder m.fl.

Dine opgaver vil primært være omkring teamet og borgergruppen. Afd. leder og institutionsleder har overordnet kontakten til, og samarbejdet med div. kommuner, samt den daglige drift.

 

Centralt i dine opgaver vil være at facilitere, kvalificere og bistå implementeringen af den pædagogiske praksis samt dokumentationen heraf.

Disse opgave forventes udført i et tæt samarbejde med tilbuddets medarbejdere, hvorfor stærke faglige, kommunikative og formidlende kompetencer er afgørende.

 

Derudover vil dine opgaver blandt andet være:

At understøtte den faglige udvikling – både på teamniveau og individuelt

At facilitere teammøder hvor du er med til at prioritere og sætte rammen for den pædagogiske retning og indsats

At understøtte medarbejderne i samarbejde og kommunikation

At kvalitetssikre den pædagogiske dokumentation i det fælles journalsystem

Udarbejdelse/tovholder ift. div. statusbeskrivelser, samt deltagelse på statusmøder

Koordinere vagtplan (i samarbejde), herunder sygemeldinger.

 

Følgende kompetencer efterspørges:

Du har pædagogisk erfaring med det specialfaglige område

Du har ledelseserfaring, eller du har haft en koordinatorrolle el.lign. i tæt samarbejde med leder/ledelse

Du har gode skriftlige kompetencer

Du bringer din viden i spil og er god til at understøtte læring og spotte udviklingspotentialer

Du har en bred værktøjskasse med læringsredskaber til at skabe refleksion og videndeling, der understøtte den enkelte medarbejders kompetenceudvikling

Du er en god formidler og evner at lære fra dig mens opgaverne løses

Du inviterer til samarbejde, hvor alle spiller hinanden gode til gavn for borgerne

 

Hos os kan du forvente:

Dedikerede kollegaer der værdsætter samarbejde og er der for hinanden 

Tæt samarbejde med øvrig ledelse

Temadage med fagligt fokus

En ledelse der stræber efter at være tilgængelig og tydelige

En arbejdsplads, hvor vi vægter kvalitet og borgernes trivsel højt

En reflekterende kultur, hvor vidensdeling er en naturlig del af hverdagen, og hvor vi ser forskellighed som en styrke

Ekstern supervision

 

Trabjerggård består af tre boenheder, med i alt 40 borgere. Målgruppen er unge i aldersgruppen 18 – 40 år med tilknytningsforstyrrelser, autisme, ADHD, angst, depression- og isolationsproblematikker. Vi arbejder jf. servicelovens §§ 85,107 og 108 og §§ 103-104 samt Lov om STU og afklaringsforløb ud fra LAB. Trabjerggård modtager ikke borgere der er stærkt udadreagerende, eller borgere i et aktivt misbrug.

Trabjerggårds kerneydelser er at skabe et miljø, med fokus på tryghed, tillid og udvikling. Der sættes stort fokus på en miljøterapeutisk, pædagogisk og praktisk tilgang, med udgangspunkt i Low arousal og et solidt relationsarbejde.

Arbejdstiden er skiftende ml. dag- og aftenvagter i tidsrummet ml. kl. 7.00 – 21.30. 2/3 del af stillingen vil være administrativ, øvrige timer indgår i vagtplanen med borger relaterede opgaver. 

 

Tiltrædelse d. 01.12.23 eller hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist d. 23.10.23

Har du spørgsmål i forbindelse med stillingen, kan du kontakte:

Leder Pernille Clausen, på mobil nr. 28434094, i tidsrummet fra kl. 8.30-10.00 på hverdage.

 

Sender du din ansøgning pr. mail, bedes du adressere til pernille@trabjerggaard.dk.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Løn efter kvalifikationer. Har du interesse i stillingen, og ønsker nærmere informationer, kan du se vores hjemmeside: www.trabjerggaard.dk eller finde os på Facebook under Trabjerggård I/S.

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Trabjerggård I/S, Vesterbyvej, 7160 Tørring

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5912518

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet