Pædagog søges til miljøterapeutisk tilgang hos Trabjerggård

Profilbillede
dato

Trabjergggård består af 4 boenheder, med i alt 40 borgere. Målgruppen er borgere over 18 år med tilknytningsforstyrrelser, autisme, mental retardering, ADHD, angst, depression- og isolationsproblematikker. Vi tilbyder ydelser indenfor SL §§ 85,107/108 og §§ 103/104, samt STU og afklaringsforløb. Trabjerggård modtager ikke borgere der er stærkt udadreagerende, eller borgere i et aktivt misbrug.

Trabjerggårds kerneydelser er at skabe et miljø, med fokus på tryghed, tillid og udvikling samt vedligehold af færdigheder. Der sættes stort fokus på en miljøterapeutisk, pædagogisk og praktisk tilgang, med udgangspunkt i low arousal og et solidt relationsarbejde. 

Vi ønsker du er uddannet pædagog, eller har anden relevant sundhedsfaglig uddannelse.

Vores ønske er, at du

- har erfaring med at arbejde med sårbare unge med diagnoser.

- kendskab til eller erfaring med autisme

- kan lide at arbejde struktureret, og kan skabe forudsigelighed

- er vedholdende i samarbejdet med den unge

- kan bevare overblikket

- er god til samarbejde

- er fleksibel

- har stor tålmodighed

- er nysgerrig på den unge, og sammen med den unge

- kan formulere dig tydeligt, både mundtligt og skriftligt

- ser løsninger frem for begrænsninger og er fagligt kreativt tænkende i opgaveløsning

 

Vi tilbyder

- deltagende og nærværende lederteam

- et godt kollegaskab blandt engagerede kollegaer

- mulighed for nytænkning/udvikling af tilbuddet til de unge

- en arbejdsplads i konstant udvikling

- gode faciliteter 

- dyr som en aktiv del af hverdagen 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indeholde:

- Grundlæggende hjemmevejledning; herunder guidning og støtte til rengøring, indkøb, fritidsaktiviteter, jeg-støttende samtaler, koordinering og planlægning af borgernes hverdag, støtte til kontakt til netværk mm.

- Kontaktpædagogrolle for 2-3 borgere

- Udfærdigelse af metodebeskrivelser, strukturer, ugeskemaer mv.

- Ledsagelse til sundhedsfaglige konsultationer mv.

- Dokumentation i journalsystem mv.

Arbejdstiden er skiftende ml. dag- og aftenvagter i tidsrummet ml. kl. 7.00 – 21.30 på hverdage, og kl. 9.30-21.30 lørdag eller søndag hver anden weekend. Rulleplanen på hverdage er fast, dvs. at du har fri/arbejder på samme dage hver uge.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Trabjerggård I/S, Vesterbyvej, 7160 Tørring

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071303

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet